PAPERIEN SERTIFIKAATIT JA YMPÄRISTÖMERKIT

Kirjapainon asiakkaana hyödyt papereille myönnetyistä ympäristömerkeistä ja sertifikaateista monin tavoin

Näiden merkintöjen myöntäminen painopareille voi tuoda seuraavia etuja:

  1. Ympäristöystävällisyys: Ympäristömerkit ja sertifikaatit osoittavat, että painopari noudattaa tiukkoja ympäristöstandardeja.
  2. Laadunvarmistus: Merkinnät kertovat, että painopaperi täyttää tietyt standardit ja laatukriteerit.
  3. Vastuullisuus: Ympäristömerkit ja sertifikaatit takaavat vastuulisen valinnan peperia valiiaessa painotuotteeseen.
  4. Asiakkaan maine: Yhteistyö ympäristöystävällisen toimijan kanssa voi parantaa asiakkaan imagoa.
  5. Säästöt: Ympäristömerkit ja sertifikaatit voivat kannustaa paperitehtaita tehokkaaseen resurssien käyttöön ja jätteen vähentämiseen. Tämä voi johtaa kustannussäästöihin, jotka voivat välittyä myös asiakkaille edullisempien hintojen muodossa.

On tärkeää, että painoparit hankkivat ja ylläpitävät näitä merkintöjä rehellisesti ja vastuullisesti, jotta asiakkaat voivat luottaa niiden aitouteen ja hyötyihin.

Tässä listaus käytetyistä sertikaateista ja ymäristömerkeistä:

FSC® (Forest Stewardship Council)
The Forest Stewardship Council® (FSC®) on globaali voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu edistämään vastuullista metsänhoitoa maailmanlaajuisesti. FSC® määrittelee standardit, jotka perustuvat sovittuihin vastuullisen metsänhoidon periaatteisiin, joita ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset sidosryhmät tukevat.
PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
PEFC™-sertifikaatti takaa, että käyttämäsi paperi on valmistettu yksinomaan kestävästi hoidetuista metsistä tuotetusta sellusta noudattaen käytäntöjä, jotka ovat yhteensopivia metsävarojen suojelun ja asianomaisten väestöjen taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kanssa.
PCF (Process Chlorine Free)
Paperi, joka on valmistettu ilman klooria kierrätetyssä valkaisuprosessissa.
EU-YMPÄRISTÖMERKKI
EU-ympäristömerkki (EU Ecolabel) on Euroopan komission myöntämä eurooppalainen sertifikaatti, ja riippumattomat ja puolueettomat organisaatiot vastaavat sen soveltamisesta kansallisella tasolla. EU-ympäristömerkki takaa paperinvalmistuksessa erittäin alhaiset ympäristövaikutukset ilma- ja vesipäästöjen muodossa, vähäisemmän sähkönkulutuksen, paremman jätteidenkeruun ja parannetun jätteiden hyödyntämisen sekä ihmisten terveyteen liittyviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.
Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki (Nordic Swan) erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät tiukat kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.CRADLE TO CRADLE
Maailmanlaajuinen standardi, joka keskittyy ympäristöystävällisten kiertotalouden tuotteiden sertifiointiin
Cradle to Cradle Certified on arvostettu merkki, joka perustuu viiteen vaatimusluokkaan: materiaalien terveys, tuotteiden kiertokulku, puhdas ilma ja ilmastonsuojelu, veden ja maaperän hoito sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus.