Sijainti: Suoramainonta

Suoramainonta

Etsitkö Sitä Oikeaa - ammattilaista toteuttamaan suoramarkkinointikampanjasi? Liikekirjapaino palvelee mainonnan ja markkinointiviestinnän ammattilaisia tarjoamalla kaikki työvälineet onnistuneeseen suoramainontaan.

Liikekirjapainon Suora palvelee yrityksiä ja järjestöjä, jotka haluavat suoramainontaan helppoutta, varmuutta ja vaikuttavuutta. Tarjoamme suoramarkkinointipaketin kokonaisuudessaan: neuvonnan, postitusrekisterit, painatuksen, personoinnin, kuorituksen ja jakelun.

Liikekirjapainolla on vahva osaaminen suoramarkkinointiratkaisujen toteuttamiseen. Oma painotuotantomme offset- ja digipainossa takaa suorakampanjoiden oikea-aikaisuuden. Liikekirjapaino tuottaa tarkkaa painojälkeä pieniin ja suuriin kampanjoihin. Suorakampanjan toteuttaminen on helppoa. Yhdellä soitolla hoidamme koko suorakampanjasi kokemuksella: suunnittelemme, painamme, personoimme, kuoritamme, postitamme ja varastoimme.

Suorakampanjat ovat oikein toteutettuina tehokkaita myynnin lisääjiä niin kuluttaja- kuin yritykseltä yritykselle -markkinoinnissa. Myös monet yhdistykset ja yhteisöt hyödyntävät suoramarkkinointia varainkeruu- ja viestintäkampanjoissaan. Oikein valitut välineet - painettu tai sähköinen suoramainoskirje, puhutteleva viesti ja laadukas ulkoasu - ratkaisevat suorakampanjan onnistumisen.

Liikekirjapaino on helppo kumppani suoramainonnassa!