Sijainti: Painotuotteet » Digipaino

Digipaino

Digipaino mahdollistaa pitkälle yksilöidyt painotuotteet. Digitaalisessa painossa jokainen painettu arkki voi olla erilainen. Esimerkki tyypillisestä personoidusta työstä on suoramarkkinointikirje, jossa muuttuvana tietona on ainakin vastaanottajan nimi ja osoitetiedot. Kustomoinniksi kutsutaan painotyön sisällön muuntamista segmenteittäin eli jaoteltujen asiakasryhmien mukaan. Tyypillistä kustomointia on työn eri versioiden tekeminen tiedossa olevien muuttujien, kuten sukupuolen tai ikäryhmän mukaan.

Digipaino on kustannuksiltaan edullinen pienissä painosmäärissä. Yhteistyökumppanimme digipainossa on Ricoh.

Digipainatus on valintasi, kun:

  • toimituksen on oltava erittäin nopea
  • tarvitset tuotetta vain pienen painosmäärän tai tarvittavan määrän arvioiminen on vaikeaa
  • varastotilaa painotuotteille on vähän
  • tuote sisältää usein päivitettävää tietoa
  • haluat kohdistaa sanomasi personoidusti
  • haluat tehostaa viestintääsi tuotteen segmenttikohtaisella kustomoinnilla