Sijainti: Ohjeita » Graafisen alan sanastoa

Graafisen alan sanastoa

AD eli art director

Visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja, mainonnan suunnittelija; vastaa töiden ulkoasusta.

Aihiolakkaus

Lakkaus, joka tehdään vain tiettyyn painopinnan osaan.

Alaotsikko

Pääotsikkoa pienempi otsikko, joka ladotaan leipätekstiä suuremmalla tai siitä muuten erottuvalla tavalla.

Anfangi

Kappaleen aloittava, useamman rivin korkuinen, usein muusta tekstistä poikkeava alkukirjain.

Antiikva

Kirjaintyyppi, jossa kirjainten viivoissa on eriasteisia vahvennuksia. Antiikva perustuu ennen ajanlaskumme alkua kreikkalaisista kirjaimistoista kehittyneeseen roomalaiseen talttatyyliin.

Arkkiasemointi

Sivun sijoittamista painoarkeittain arkkitaiton mukaiseen järjestykseen niin, että sivut ovat valmiissa painotuotteessa oikein.

ASCII

Tiedostomuoto, jossa teksti on puhtaassa merkkimuodossa ilman ohjelmakohtaisia ohjauskoodeja. (American Stardard Code for Information)

Takaisin alkuun

Asemointi

Sivun asemointi eli taittaminen, sivulle tulevien elementtien kokoaminen.

Asettelumalli

Painotuotteen valmistusta varten tehty kuvallinen ohje, jossa tekstit ja kuvat on sijoitettu oikeille paikoille.

Banderolli

Vyöte, jolla esimerkiksi lehtiniput sidotaan yhteen.

Bleed

Katso leikkausvara.

Blokkiliimaus

Paperiarkkien liimaus nippuihin. Esimerkiksi 50 kpl/blokki.

Bulkki

Ilmaisee paperin paksuuden ja neliömassan suhteen. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperin bulkki on noin 1,2

CMYK

Neliväripainojärjestelmä, jossa värejä toistetaan seuraavien osavärien avulla: C = Cyan (sininen) M = Magenta (punainen) Y = Yellow (keltainen) ja K = Musta.

Copywriter eli copy

Tekstisuunnittelija, joka vastaa teksteistä. Copyt työskentelevät pääasiassa mainostoimistoissa, mutta isoimpien organisaatioiden viestintäyksiköissä voi olla teksteihin erikoistuneita tiedottajia.

Densiteetti

Mittaluku, joka kertoo sävyn optisen tummuuden.

Takaisin alkuun

Densitometri

Mittari, jolla mitataan pinnan tummuutta pellillä tai paperilla.

Digitaalinen kromaliini

Hyvälaatuinen digitaalisesti tuotettu, usein mustesuihkutekniikalla toimiva sopimusvedos.

Dpi (Dots Per Inch)

Mitta, jolla ilmaistaan tarkkuutta esim. kuvalle tai tulostimelle. (Kuvan tarkkuutta tulisi ilmaista mitalla ppi (Pixels Per Inch), mutta käytännöksi on muodostunut ilmaisu dpi.)

Dummy

Painotuotteen rakennemalli, joka on valmistettu valituista materiaaleista.

Duotone

Yksivärioriginaalista muokattu kaksivärinen kuva.

Em-viiva

Pitkä ajatusviiva.

En-viiva

Lyhyt ajatusviiva

EPS (Encapsulated PostScript)

Kuva/grafiikkatiedostomuoto.

Faktori

Kirjapainon työnjohtaja.

Foliointi

Ohuen metallikalvon kiinnittäminen kartongille puristamalla kuumennettua sinkkilaattaa vasten. Esimerkiksi kiiltävä kultafoliointi.

Fontti

Kirjasintyyli, kirjainsarja.

Geili tai keili

Riviväli.

Gemena

Pienaakkonen.

GIF

Kuvatiedostomuoto, yleinen internetissä.

Grammapaino

Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina.

Groteski

Kirjainlaji, jossa viivat ovat tasapaksut eikä kirjaimissa ole pääteviivoja. Groteskit syntyivät Englannissa 1800-luvulla.

Takaisin alkuun

Haitaritaitto

Taittelutapa, jossa taitteet ovat yhdensuuntaiset.

Suljettu haitari: Taitteet kääntyvät samaan suuntaan kerälle

Avoin haitari: Taiteista joka toinen on sisäänpäin ja joka toinen ulospäin.

Ingressi

Artikkelin tai jutun ensimmäinen kappale, tiivistelmä jutun sisällöstä tai ainakin tärkeämmästä asiasta. Inkku on monesti painettu leipätekstistä suuremmalla tai tummemmalla.

ISBN

Kansainvälinen kirjan standardinumerointi.

ISSN

Aikakausjulkaisujen kansainvälinen standardinumero.

Jaz

Levyke, yleensä 1 Gb tai 2 Gb. Nykyään ei enää kovin yleinen.

JPEG

Pakattu kuvatiedostomuoto, jolla bittikarttakuva saadaan vähemmän tilaa vievään muotoon.

Jälkikäsittely

Painotuotteen viimeistelytyöt kuten leikkaus, taitto, liimaus, koonti, perforointi, stanssaus jne.

Kalanterointi

Paperin tai kartongin kiillottamista ja tiivistämistä tai paksuuden tasaamista kalanterilla.

Kompakti

Täyspeitteinen.

Konepäällystetty paperi

Päällystetty paperikoneessa.

Kromaliini

Filmeiltä tehty värillinen sopimusvedos.

Kuumaliimaus

Sidontatapa, jossa arkit ja kansi kiinnitetään toisiinsa selästään koneella ilman lankaa. Ns. pokkarisidonta.

Ladonta

Typografisten elementtien yhdistämistä luettavaksi tarkoitettuun muotoon.

Lakkaus

Pintakäsittely, joka antaa painotuotteelle kiiltoa. Katso Offsetlakkaus ja UV-lakkaus.

Takaisin alkuun

Laminointi

Paperin tai kartongin päällystäminen kuumentamalla ohuella kalvolla, antaa tuotteelle erittäin kestävän pinnan. Tehdään usein kirjan kansiin. Laminointi voi olla kiiltävä tai mattapintainen.

Layout, leiska

Painotuotten luonnos, asettelumalli.

Leikkausvara, bleed

Painotuotteen reunojen ulkopuolelle puhtaaksileikkausta varten jätettävä siistimisvara.

Leipäteksti, leipis

Jutun tai muun tekstin sisältötekstiä, yleensä alle 14 pisteen kirjaimilla.

Liehu

Tekstiä, jonka oikea tai vasen reuna on tasaamaton.

Logo

Yrityksen tai yhteisön sovittu nimenkirjoitustapa.

Lpi (Lines Per Inch) tai Lpcm (Lines Per Centimeter)

Mitta, jolla ilmaistaan rasteroinnin linjatiheys. Arvo laadukkaassa offsetpainatuksessa yleensä 60 lpcm = 150 lpi.

Marginaali

Säännöllinen, painamaton alue tekstin ja kuvien ympärillä.

Martiointi

Paperin pinnalle kaiverretulla telaparilla aikaansaatu pakotuskuviointi.

Naukkarivara

Painoarkin reunaan jätettävä noin 10 mm vara, johon painokoneen arkkeja siirtävät naukkarit voivat tarttua. Merkityksellinen tuotteissa, joita ei puhtaaksileikata. Katso puhtaaksileikkaus.

Nidonta

Koottujen tai taitettujen arkkien kiinnittämistä yhteen.

Nuuttaus

Paperiin tai kartonkiin puristettu taittamista helpottava ura.

Offsetlakkaus

Painokoneella painoyksikössä tehtävä lakkaus.

Offsetpaino

Yleisin käytössä oleva painomenetelmä, jossa painolevy jättää painojäljen kumisylinterille, joka luovuttaa sen edelleen paperille.

Opasiteetti

Paperin läpikuultamattomuus.

Originaali

Alkuperäistuote. Esimerkiksi dia.

Painos

Yhdellä kertaa valmistettava painotuote-erä.

Paste-up

Asettelumallin mukaan tehty sivuoriginaali, joka on kuvausvalmis.

Perforointi

Repäisylinja, paperin lävistäminen paino- tai taittokoneessa lävistysterillä, käytetään mm. laskulomakkeissa ja kupongeissa.

PMS

Kirjapainoissa käytettävä sekoiteväri (spottiväri).

PostScript

Adoben kehittämä sivunkuvauskieli.

Ppi (Pixels Per Inch)

Mitta, jolla ilmaistaan tarkkuutta kuvalle. (Kuvan tarkkuutta tulisi ilmaista mitalla ppi, mutta käytännöksi on muodostunut ilmaisu dpi.)

Prepress

Painamista edeltävät toimenpiteet.

Puhtaaksileikkaus

Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa.

Pulverikohotus

Painovärin koholle nostaminen kuumentamalla, esimerkiksi käyntikorteissa.

QR-koodi

QR-koodi on kaksiulotteinen kuviokoodi. Koodin avulla kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, esim. älypuhelin, ohjautuu helposti haluttuun verkko-osoitteeseen (URL). Koodiin voidaan sisällyttää mitä tahansa merkkejä, mutta hyvä yleinen käyttötapa on sisällyttää siihen verkko-osoite.

Rasteri

Kirjapainotekniikassa sävykuvien toistamiseen tarkoitettu menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa erilaisin pistein.

Rasteritiheys

Määrittää pisteiden määrän senttimetriä tai tuumaa kohti. Rasteritiheyteen vaikuttaa käytetty paperinlaatu. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi on, sitä suurempi rasteritiheys on mahdollinen.

RGB

Kolmivärijärjestelmä mm. tietokoneen näytöllä, jossa kuvan värejä toistetaan kolmella värillä: R = Red (punainen), G = Green (vihreä) ja B = Blue (sininen).

Resoluutio

Tarkkuus per mittayksikkö. Katso dpi, lpi ja ppi.

Sarjaliimaus

Kaksi- tai useampiosaisten jäljentävien lomakkeiden yhteenliimaus.

Seuraavat kappaleet

Saman tuotteen lisäkappaleet samalla painokerralla.

Seuraavat versiot

Saman tuotteen hieman erilainen versio samalla painokerralla. Esimerkiksi eri kieliversiot.

Skannaus

Kuvan muuntaminen digitaaliseen muotoon.

Stanssaus

Muotoonleikkaamista kohopainokoneessa puristamalla paperi tai kartonki terää vasten. Esimerkiksi aukko kuvaa varten valokuvakehyksessä.

Stiftaus

Nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit kiinnitetään toisiinsa metalliniitein.

Taittaminen

Graafisten elementtien sijoittelu ja sommittelu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Taitto eli viikkaus

Mekaaninen, jälkikäsittelyssä tehtävä arkkien taittaminen taittokoneella määräkokoon.

TIF

Kuvatiedostomuoto, yleinen painokuvissa

UV-lakkaus

Painokoneella lakkayksikössä tehtävä lakkaus. Lakka kuivatetaan ultraviolettivalolla, antaa todella kiiltävän pinnan. Ei sovellu hyvin painopinnoille, joissa paljon väriä.

Versaali

SUURAAKKONEN.

Viivapiirros

Piirretty kuva, jossa on vain ääriviivoja, ei värillisiä tai harmaita pintoja.

Välistys

Riviväli.

Värierottelu

Värillisen kuvaoriginaalin osavärien erottelu neljään värialueeseen (C = syaani, M = magenta Y = keltainen, K = musta) neliväripainokoneelle sopivaksi sekä kuvan värien säätäminen siten, että se toistuu originaalin kaltaisena valitulla paperilla.

Zip

Levyke, yleensä 100 Mb tai 200 Mb.

Takaisin alkuun